U bent hier

Reglement Fotowedstrijd

Algemeen

 • Er zijn twee categorieën voor deelname:
  • deelnemers tot en met 14 jaar
  • deelnemers ouder dan 14 jaar
 • Een prijs van 100€ wordt toegekend aan de winnaar in elke categorie
 • Dit is een fotowedstrijd voor amateurs. Deelnemers mogen geen professionele fotograaf zijn.
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • Deelname is enkel mogelijk op elektronische wijze als bijlage van een e-mail.
 • De uiterste datum voor deelname is op 31 januari 2016 om 23u59
 • De 3 deelnemers voor de internationale finale zullen tegen eind februari 2016 gekozen worden door de nationale Williams verenigingen en de winnaars zullen gekozen worden tegen einde maart 2016.

Vereisten voor deelname

 • De wedstrijd staat open voor iedereen die lid is van een Williams Beuren Syndroom vereniging die lid is van FEWS, behalve voor professionele fotografen en degenen die direct betrokken zijn bij de organisatie en jury inclusief hun families.
 • Professionele fotografen zijn gedefinieerd als personen wiens hoofdinkomen afkomstig is uit de verkoop van foto's, of wie deeltijds of voltijds als fotojournalist werkt.
 • De leeftijdsgrens van 14 jaar is van toepassing op 31 januari 2016
 • Je mag slechts 1 foto per deelnemer insturen. Indien eenzelfde persoon meerdere foto's instuurt, wordt hij of zij gediskwalificeerd.

Deelname

 • Inzendingen zijn enkel geldig via e-mail.
 • De ingezonden foto moet jpeg formaat hebben met een maximum bestandsgrootte van 1 MB. Als je foto geselecteerd wordt voor de internationale finale, zullen we een hogere resolutie copie vragen.
 • Alle lage resolutiebestanden, behalve deze die deelnemen aan de finale, zullen na de nationale selectie vernietigd worden.
 • Alle bestanden, die niet winnen, zullen naderhand vernietigd worden.

Jury

 • De inzendingen die naar de nationale Williams verenigingen zijn gestuurd, worden beoordeeld door een jury van de nationale vereniging. Drie foto's van elke categorie worden geselecteerd voor de Europese finale. Dit is gebaseerd op de diversiteit, originaliteit en creativiteit van de foto evenals op de kracht die van de foto uitgaat met betrekking tot de campagne.
 • Een jury van FEWS leden en een professionele fotograaf zullen dan voor elke categorie een winnaar aanduiden uit de nationale selecties, gebaseerd op dezelfde criteria. De selectie gebeurt anoniem.
 • Alle geselecteerden voor de Europese finale zullen gecontacteerd worden. Ze hebben dan ongeveer 12 dagen de tijd om een hoge resolutie bestand aan te leveren. Indien het bestand niet op tijd aangeleverd wordt, kan de geselecteerde geëlimineerd worden. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor e-mails die niet aankomen door veiligheidsinstellingen van de zender zijn e-mailprogramma of door beperkingen door zijn Internet leverancier.
 • Alle geselecteerde deelnemers aan de Europese finale en de winnaars zullen per e-mail of telefoon geïnformeerd worden. De namen van de winnaars zullen op de FEWS website gepubliceerd worden. Elke nationale vereniging mag de nationale geselecteerden publiceren.
 • De beslissing van de jury is definitief en er kan geen correspondentie over gevoerd worden.

Copyright en toelatingen
Door foto's op te sturen voor de wedstrijd, bevestigt en garandeert elke deelnemer dat:

 • ze de enige auteur zijn van de foto en dat het hun eigen werk is;
 • ze de kopieerrechten en elke andere intellectuele eigendom van de foto bezitten;
 • ze de toelating hebben van iedereen die op de foto staat (of, wanneer de foto een minderjarige toont, de toestemming van de ouder of voogd) voor het gebruik door FEWS en zijn leden en dat ze FEWS en zijn leden schadeloos zullen stellen tegen elke klacht door een derde partij voor een inbreuk hierop;
 • ze geen rechten in licentie hebben gegeven of afgestaan, die in strijd zijn met het gebruik door FEWS en zijn leden;
 • ze hebben de nodige toelatingen bekomen van de eigenaar(s) van voorwerpen met inbegrip van gebouwen die voorkomen op de deelnemende foto, voor het gebruik door FEWS en zijn leden en ze zullen FEWS en zijn leden schadeloos stellen voor elke klacht door een derde partij voor ene inbreuk hierop.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd, geef je aan FEWS en zijn leden een niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om de foto te reproduceren, vergroten, publiceren of tentoon te stellen op eender welke drager voor elk doel, dat direct gekoppeld is aan de wedstrijd. Dit kan onder andere zijn: opname in een boek, tentoonstelling, op een website, op sociale media door FEWS en zijn leden, verspreiding naar nationale, regionale en gespecialiseerde pers om informatie te geven of de wedstrijd te promoten;
 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisatoren de foto's kunnen in licentie geven aan de media voor reproductie met betrekking tot de wedstrijd en de Williams dag activiteiten in 2016.
 • FEWS zal elke redelijke inspanning leveren om telkens de naam van de auteur te vermelden bij publicatie van de foto op elk medium.
 • FEWS noch zijn leden hebben een plan om een algemene commercieel gegevensbestand te maken van de foto's in deze wedstrijd.
 • De deelnemers behouden de rechten op de ingediende foto.
 • Indien foto's gebruikt worden voor merchandising op vraag van de organisatoren, zal er voorafgaandelijk een aparte overeenkomst afgesloten worden met de individuele fotograaf.

Beleid

 • FEWS en zijn leden behouden zich het recht voor om foto's te weigeren of uit de wedstrijd te halen om welke reden dan ook.
 • Foto's zullen geweigerd of verwijderd worden als FEWS oordeelt dat ze een toepasselijke wet kunnen overtreden of dat ze de wedstrijd, een sponsor of de fotograaf in diskrediet kunnen brengen. Dergelijke inzendingen zullen als ongeldig beschouwd worden.
 • Indien alle inzendingen in een categorie beneden het niveau zijn dat de organisatoren of de jury verwacht, dan kunnen de organisatoren beslissen om geen prijs uit te reiken in deze categorie.
 • Door het wedstrijdreglement te aanvaarden en een foto op te sturen, heb je een akkoord aangegaan met FEWS en zijn leden.
 • Eens een foto is ingediend, kan deze niet meer teruggetrokken worden, tenzij men aan de organisatoren gemeld heeft dat er een probleem is met de rechten en dat de organisatoren op basis daarvan oordelen dat de terugtrekking gerechtvaardigd is.

Aansprakelijkheid

 • FEWS en zijn leden dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade of letsels als gevolg van deelname en/of betrokkenheid aan de wedstrijd en de prijzen.

Disclaimer

 • De informatie in dit wedstrijdreglement is correct, maar FEWS en zijn leden behouden zich het recht voor om de regels te wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Door deelname aan deze wedstrijd, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met deze voorwaarden. Elke overtreding van deze regels door een deelnemer maakt zijn inzending ongeldig. Als een overtreding is vastgesteld na de toekenning van de prijzen, kunnen de organisatoren de prijs terugeisen.