Lid worden

Door middel van onderstaand formulier kun je lid worden van onze vereniging. Met het lidmaatschap krijg je korting op de activiteiten van de vereniging, ontvang je tweemaal per jaar een nieuwsbrief en kom je gemakkelijker in contact met andere ouders en belangstellenden. Voor familieleden van een persoon met Williams-Beuren syndroom gaat het om een gezinslidmaatschap.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt €15 en dien je te storten op onze bankrekening, ten name van "vzw Williams-Beuren Syndroom op rekeningnr.: 001-2177522-45 (BIC: GEBABEBB - IBAN: BE44 0012 1775 2245)

Na het verzenden van het formulier ontvang je per e-mail de bevestiging van je inschrijving. Na betaling van €15 via overschrijving ben je lid van de vereniging.

Tenslotte is het sedert enkele jaren ook mogelijk om het lidgeld via domiciliëring te betalen. Dit betekent dat je aan de vereniging de toestemming geeft om elk jaar automatisch het lidgeld te innen. Hiervoor dien je eenmalig het formulier in te vullen en terug te sturen, dat je hier kan downloaden:

.

Wie dit formulier dus één van de vorige jaren al heeft ingevuld, hoeft niets te doen voor het lidgeld.

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
     

LIDMAATSCHAP

     

Gelieve ons ook navolgende info mee te delen omtrent het familielid met het Williams-syndroom